UN NUME PENTRU MÂINELE

ISTORIOGRAFIEI TOMITANE: COSTEL COROBAN

Zilele trecute, pe holurile Facultăţii de Istorie şi Ştiinţe Politice a Universităţii „Ovidius” Constanţa, am asistat la o discuţie între doi reputaţi profesori, avându-l drept subiect pe cel pe care, pe drept cuvânt, l-am numit, încă din titlul acestui material, „numele pentru mâinele istoriografiei tomitane”. Vocea puternică, asemănătoare cu a marelui Cozorici, a unuia dintre dascăli mi-a rămas impregnată pe creier, determinându-mă să mă interesez asupra obiectivului Coroban, un tânăr înalt şi uşor timid, dar care, deşi a trecut cu puţin pragul celor 20 de ani, dovedeşte că şi, parafrânzându-l pe cronicar, în tânăra generaţie nasc oameni de valore. Absolvent de ştiinţe politice, în 2009, şi de istorie, în 2010, masterand al Facultăţii de Istorie şi Ştiinţe Politice, profesor de istorie la o şcoală generală, Costel Coroban este un obişnuit al conferinţelor internaţionale şi al sesiunilor de comunicări ştiinţifice din ţară, dar şi un remarcabil publicist.

Ultimul său volum, „Mişcarea iacobită din Marea Britanie (1688 – 1746)”, este un instrument extrem de util în cunoaşterea istorie britanice din secolele XVII – XVIII, beneficiind de prefaţa profesorului emerit Harry T. Dickinson, de la Universitatea din Edinburgh, şi de postfaţa semnată de conferenţiar universitar doctor Stoica Lascu, profesor de istorie modernă universală la Universitatea „Ovidius” Constanţa.

carte

„Cu o rezultantă, în final, dintre cele mai profitabile pentru un cititor căruia, iată, şi prin acest product istoriografic contemporan, i se lărgeşte substanţial orizontul cunoaşterii trecutului unui segment de viaţă europeană, dintr-o perspectivă ştiinţifică, autentic profesionistă” este de părere domnul conferenţiar doctor Stoica Lascu, consolidând asftel ideea că tânărul autor este un nume de care se va mai auzi în lumea istoriografiei tomitane. Ţin să precizez faptul că volumul „Mişcarea iacobită din Marea Britanie (1688 – 1746)” a apărut datorită generozităţii Editurii „Cetatea de Scaun” din Târgovişte, o editură care promovează, la modul cel mai strălucit, cartea istorică şi de unde vă puteţi procura acest volum.

Anunțuri