În spaţiul generos al Sălii Senatului Universităţii „Ovidius” Constanţa, situat în Campusul instituţiei de învăţământ superior dobrogean, a avut loc vineri, 6 mai 2011, Masa rotundă cu tema Reprezentare politică şi cultură participativă în România şi, totodată, o dezbatere  legată de prevederile Noului Cod Electoral, eveniment organizat de către Facultatea de Istorie şi Ştiinţe Politice şi Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative din cadrul aceleiaşi universităţii.

     La eveniment, ce i-a avut drept organizatori, printre alţii, pe conf. univ. dr. Mariana Cojoc, prodecanul Facultăţii de Istorie şi Ştiinţe Politice, lect. univ. dr.  Simona Mina, de la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, lect. univ. dr. Răzvan Pantelimon şi asist. univ. drd. Mihaela Melinte, ambii de la Facultatea de Istorie şi Ştiinţe Politice, precum şi pe masteranzii Costel Coroban şi Alexandra Diala, au participat o serie de personalităţi ale vieţii publice româneşti, precum: profesorii universitari doctori Marian Cojoc, prorectorul pe probleme de învăţământ al Universităţii „Ovidius” Constanţa, şi Valentin Ciorbea, conferenţiarii universitari doctori Daniel Flaut, decanul Facultăţii de Istorie şi Ştiinţe Politice, şi George Şerban, Decebal Făgădău, viceprimarul Constanţei, consilierul local PSD Ecaterina Prodan, Mariana Belu, secretarul general al Judeţului, reprezentanţi ai celorlalte instituţii, partide şi ONG-uri, dar şi cadre didactice de la SNSPA, Universitatea Maritimă Constanţa şi de la alte instituţii de învăţământ superior. Invitatul special al evenimentului a fost Cristian Leahu, directorul Direcţiei Legislaţiei şi legătura cu Parlamentul a Autorităţii Electorale Permanente.

     Dezbaterile, pasionale şi pasionante, au fost moderate de profesorul universitar doctor Marian Cojoc, care a ştiut să transforme evenimentul, cu har didactic şi cu pilde dintre cele mai strălucite din trecutul istoric, într-o adevărată sărbătoare a spiritului. În discursul său, domnul Cojoc a subliniat, atât rolul, cât şi datoria specialiştilor de a veghea la buna desfăşurare a lucrurilor, pentru ca valorile democratice să nu fie alterate de nicio hire păgână. De asemenea, intervenţia domnului conferenţiar dr. George Şerban a fost primită cu interes, ea constituindu-se într-o lecţie de drept şi de morală politică, dar şi un răspuns dat provocărilor intelectuale ale prorectorului Marian Cojoc. Ţin să precizez faptul că dialogul dintre cei doi (domnul Cojoc şi domnul Şerban – n.m.) a fost unul spumos, dovedind încă odată că, atunci când Dumnezeu vrea să facă risipă de geniu, o dezbatere ştiinţifică se tranformă într-un adevărat spectacol.

      Între vorbitori s-a numărat şi doamna Ecaterina Prodan, consilier local PSD, care a punctat câteva aspecte legate de actuala Lege electorală şi de Noul Cod Electoral, aspecte ce vizează introducerea votului uninominal, care „nu a adus – aşa după cum preciza doamna Prodan – o creştere a calităţii vieţii parlamentare, ci a deturnat voinţa electoratului”, exemplificând prin faptul că oameni poziţionaţi pe locurile 3 sau 4, cu câteva voturi, au ocupat locurile celor de pe prima poziţie, dar şi acela că, deşi PSD a avut mai multe voturi, PD-L a obţinut mai multe mandate. Totodată, consilierul local PSD a apreciat că România nu este pregătită pentru votul electronic şi că e nevoie ca să se prevadă pierderea mandatului de parlamentar pentru cei care pleacă de la un partid la celălalt.

     O menţiune se cuvine şi pentru domnul asistent Daniel Citirigă, de la Facultatea de Istorie şi Ştiinţe Politice, a cărei intervenţie a vizat dreptul al vot al tuturor românilor, indiferent de locul de rezidenţă.

     Fără îndoială, este nevoie de un Nou Cod Electoral, dar  care trebuie să ţină seama de nevoile societăţii actuale, fiind – aşa după cum amintea conferenţiarul universitar doctor George Şerban – „la fel de important ca şi Constituţia”. Nu ştiu dacă Noul Cod Electoral va aduce vreo schimbare pozitivă în viaţa publică din România, dar ştiu că dezbaterile sunt extrem de necesare.

Anunțuri