LANSAREA CELUI DE-AL TREILEA VOLUM AL SERIEI DIN ISTORIA SECOLULUI XX, SEMNAT DE PROFESORII VALENTIN CIORBEA ŞI EMANUEL PLOPEANU

           Lansarea celui de-al treilea volum al seriei „Din istoria secolului XX”, semnat de doi reputaţi cercetători – profesor universitar doctor Valentin CIORBEA, director executiv al Şcolii Doctorale din cadrul Facultăţii de Istorie şi Ştiinţe Politice de la Constanţa, şi lector universitar doctor Emanuel PLOPEANU, şeful Catedrei de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale  – a avut loc joi, 2 iunie 2011, în Sala Senatului Universităţii „Ovidius” Constanţa. Volumul, apărut la Editura Ex-Ponto din Constanţa, este, aşa după cum declară neobositul scormonitor în ale trecutului Valentin Ciorbea, „o carte de învăţătură” pentru cei care doresc să descopere/ redescopere trecutul istoric aşa cum a fost, aşa cum izvorăşte el din documente. Cartea celor doi istorici, care abordează dimensiunea diplomatică a celui de – Al Doilea Război Mondial, trebuie privită „dintr-o triplă perspectivă sau utilitate: suportul informaţional, punerea în contact cu literatura de specialitate şi stilul unitar al lucrării” (cf. Emanuel Plopeanu). Este o lucrare ştiinţifică după reţeta clasică, un instrument indispensabil pentru studenţii, masteranzii şi doctoranzii Facultăţii de Istorie şi Ştiinţe Politice.

Lucrarea a beneficiat de prezentarea profesorului universitar doctor Marian COJOC, prorectorul Universităţii „Ovidius” Constanţa, şi a conferenţiarilor universitari doctori Daniel FLAUT şi Mariana COJOC, decan şi, respectiv, prodecan al Facultăţii de Istorie şi Ştiinţe Politice, care au subliniat caracteristicile deosebite ale momentului în viaţa instituţiei de învăţământ superior constănţean, reliefând efortul depus de profesorul Valentin Ciorbea pentru a face din facultatea ovidiană „cel mai important nucleu al cercetării istorice” (Daniel Flaut), dar mai ales „îndârjirea cu care a obţinut banii necesari tipăririi şi volumului de faţă” (Mariana Cojoc).  Concluzia i-a aparţinut profesorului Marian Cojoc, care, parafrazându-l pe Braudel, şi-a manifestat dorinţa ca tot mai mulţi dintre cercetătorii ce gravitează în jurul Facultăţii de Istorie şi Ştiinţe Politice din Constanţa să fie în ipostaza de Columbi ai cercetării. Între participanţii la manifestare i-am zărit pe profesorul universitar doctor Gheorghe DUMITRAŞCU, Corina APOSTOLEANU, de la Biblioteca „I. N. Roman” Constanţa, conferenţiar universitar doctor Florin ANGHEL, secretar ştiinţific al Facultăţii de Istorie şi Ştiinţe Politice, lector universitar doctor Răzvan PANTELIMON, conferenţiar universitar doctor Olimpiu GLODARENCO, directorul Muzeului Marinei Române, doctor Mădălina VOINEA, dar şi pe colegii Violeta SERGHEI, Costel COROBAN şi Alexandra DIALA.

Anunțuri