• PROF. UNIV. DR. MIHAI RETEGAN A PRIMIT TITLUL DE DOCTOR HONORIS CAUSA AL UNIVERSITĂŢII „OVIDIUS” CONSTANŢA.
  • TOT CU ACEST PRILEJ, A AVUT LOC LANSAREA VOLUMELOR „POVESTEA UNEI TRĂDĂRI”, AL PROFESORULUI RETEGAN, ŞI „FEREŞTE-MĂ, DOAMNE, DE PRIETENI”, AL ISTORICULUI AMERICAN LARRY WATTS

Fiecare moment din viaţa unui om este notat în dulapul memoriei, personale sau colective, cu atât mai mult un moment în care îţi sunt recunoscute munca, abnegaţia, talentul, efortul depus în activitatea didactică şi de cercetare. Un astfel de moment a fost pentru profesorul universitar doctor Mihai RETEGAN decernarea, de către Universitatea „Ovidius” Constanţa, la propunerea profesorului universitar doctor Marian COJOC, prorector pe probleme de învăţământ, a titlului de DOCTOR HONORIS CAUSA. Despre culmile profesionale ale cercetătorului, despre împlinirile celui care scrie istorie şi despre calităţile „profesorului desăvârşit” Mihai Retegan a vorbit  decanul Facultăţii de Istorie şi Ştiinţe Politice, conferenţiar universitar doctor Daniel FLAUT. După ceremonia propriu-zisă, a luat cuvântul profesorul Retegan, profund emoţionat de onoarea ce i se face, mulţumind părinţilor săi, soţiei şi „prietenului Ovidiu Enculescu, care mi-a deschis uşa editurii sale”, dar şi încercând să dea o definiţie a istoriei. Pentru Mihai Retegan, istoria a început să fie, azi, un instrument al politicii, cu consecinţe deloc îmbucurătoare pentru ţelul exprimat cu un veac în urmă de Iorga: acela de a fi cât mai aproape de adevăr. „ A fi istoric – spune profesorul Retegan – nu înseamnă doar să studiezi într-o bibliotecă, ci să ai o viziune asupra a ceea ce se întâmplă, să te ridici deasupra izvoarelor…”. Finalul primei părţi a triplului eveniment desfăşurat în Ziua Moşilor de Vară i-a aparţinut rectorului universităţii constănţene, profesorul universitar doctor Victor CIUPINĂ, ce a subliniat sensibilitatea umană a lui Mihai Retegan, „devenit membru de facto al comunităţii academice ovidiene”, manifestându-şi dorinţa ca profesorul Retegan să contribuie la cimentarea relaţiei dintre Universitatea „Ovidius” Constanţa şi Universitatea Bucureşti.

După o scurtă pauză, a avut loc lansarea a două o volume:  „Povestea unei trădări”, volum semnat de profesorul Mihai Regan, şi „Fereşte-mă, Doamne, de prieteni”, avându-l drept autor pe reputatul istoric american Larry Watts, beneficiind de prezentările făcute de redutabila echipă Marian Cojoc – Valentin Ciorbea.

„Povestea unei trădări” are ca subiect spionajul Perfidului Albion în România condusă de Ion Antonescu (1940 – 1944), o încercare a autorului (aşa după cum declară el însuşi – n.n.) de a intra în rolul lui Eugen Cristescu, şeful Serviciului Special de Informaţii între 12 noiembrie 1940 şi 23 august 1944. Volumul, despre care profesorul universitar doctor Valentin Ciorbea spunea că este unul simplu de citit şi bazat pe documente, este structurat în două părţi: prima a fost destinată documentelor româneşti, iar cea de a doua cuprinzând documente englezeşti din Arhiva Foreign Office şi Special Operations Executive (SOE). Spre deosebire de profesorul Ciorbea, domnul Marian Cojoc a precizat că este „o carte dificilă şi greu de citit”, dar un instrument util pentru cei care doresc să cunoască problematica legată de Serviciile Secrete româneşti din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Profesorul Ciorbea a fost cel care a făcut trecerea de la volumul semnat de Mihai Retegan la volumul domnului Watts, pe care îl invidiază pentru curajul de a aborda o astfel de temă, care ar fi avut un impact minor şi ar fi iscat polemici dacă ar fi fost abordată de un român. Lucrarea tratează relaţiile conflictuale dintre România şi URSS în cadrul Tratatului de la Varşovia. Concluziile i-au aparţinut autorului, despre care Mihai Retegan spunea că este un cercetător şi un analist politic veritabil. Întervenţia domnului Watts a demontat teoria ticluită în anumite laboratoare, menită să amăgească populaţia americană din anii ’80, conform căreia România a fost un satelit al URSS. Larry Watts a enumerat câteva dintre episoadele relaţiei încordate sovieto-române, exprimându-şi regretul pentru faptul că Nicolae Ceauşescu nu a urmat o linie tot atât de liberală şi pe plan intern, dar şi admiraţia pentru eforturile depuse de liderul român pentru menţinerea păcii şi a independenţei.

Triplul eveniment a fost nou succes al Facultăţii de Istorie şi Ştiinţe Politice din Constanţa, iar printre participanţi i-am observat pe profesor universitar doctor Iolanda Ţighiliu, conferenţiarii universitari doctori Mariana Cojoc, Florin Anghel, Stoica Lascu, lector universitar doctor Adriana Cîteia, lectorii universitari doctoranzi Cristian Moşnianu şi Marius Cojocaru, asistent universitar doctorand Mihaela Melinte, doctor Mădălina Voinea, doctorandul şi consilierul judeţean Mihai Petre, masteranzii Costel Coroban şi Alexandra Diala…

Mulţumim domnişoarei asist. univ. drd. Mihaela Melinte pentru poze!

Au consemnat: Dragoş SICHIGEA

                Cătălin BOBOC

Anunțuri