Sala Senatului Universităţii „Ovidius” Constanţa a fost gazda unui nou eveniment editorial purtând semnătura unor reputaţi cercetători ai Facultăţii de Istorie şi Ştiinţe Politice. Este vorba despre volumul Bilder aus der Dobroudscha: 1916 – 1918 (Imagini din Dobrogea: 1916 – 1918), apărut la Editura Ex Ponto din Constanţa şi avându-i drept autori ai studiului introductiv pe prof. univ. dr. Valentin CIORBEA şi dr. Constantin CHERAMIDOGLU. Despre importanţa volumului au vorbit, pe lângă cei doi autori, următorii: prof. univ. dr. Marian COJOC, prorectorul pe probleme de învăţământ al universităţii tomitane, conf. univ. dr. Daniel FLAUT, decanul Facultăţii de Istorie şi Ştiinţe Politice, ing. Petre COVACEF, Ion POPIŞTEANU, din partea editurii şi, nu în ultimul rând, ing. Walter RASTÄTTER, preşedintele Filialei Constanţa a Forumului Democrat German din România, organizaţie care a susţinut financiar efortului celor doi cercetători dobrogeni.

            Volumul vine să întregească imaginea de ansamblu a vieţii în Dobrogea din timpul primei conflagraţii mondiale, constituindu-se „într-un reper ştiinţific al relaţiilor germano-române şi germanisticii româneşti”[1]. Ediţia de faţă reprezintă reeditarea volumului realizat în 1918, la Constanţa, de către Administraţia Germană în Etape în Dobrogea şi trebuie privit, aşa după cum preciza domnul prorector Marian Cojoc, din dublă perspectivă: subiectiv-triumfalistă, a autorilor germani, şi obiectiv-ştiinţifică, a cercetătorilor actuali.

            Printre invitaţi, i-am zărit pe: lect. univ. dr. Adriana Cîteia, lect. univ. drd. George Dumitru, dr. Constantin Chera, conf. univ. dr. Maria Bărbulescu, dr. Zaharia Covacef, asist. univ. dr. Enache Tuşa, Ion Popişteanu, lect. univ. dr. Răzvan Pantelimon, Costel Coroban şi Dragoş Sichigea.

          Mulţumesc pentru  fotografii doamnei dr. Mădălina Lasca şi colegului Costel Coroban!


[1] Valentin Ciorbea şi Constantin Cheramidoglu, Bilder aus der Dobroudscha: 1916 – 1918 (Imagini din Dobrogea: 1916 – 1918), Editura Ex Ponto, Constanţa, 2011, p. XIV

Anunțuri