Debutul acestui an este unul care marchează un eveniment deosebit pentru distinsa doamnă profesor universitar doctor Iolanda ŢIGHILIU, personalitate bine conturată a istoriografiei româneşti. Astăzi, 11 ianuarie, doamna Ţighiliu împlineşte o frumoasă şi rotundă vârstă, moment de rememorare a tuturor clipelor plăcute ce s-au succedat în viaţa Domniei Sale şi un bun prilej pentru noi, cei care am avut şansa să deprindem dragostea faţă de Evul Mediu românesc, să-i mulţumim cu emoţie şi profundă recunoştinţă.

N-am să fac referire la fişa impresionantă de creaţie a ilustrului dascăl şi n-am să amintesc aici calităţile extraordinare de cercetător, a cărei activitate se bucură de recunoaştere naţională şi internaţională. Am să mă refer, acum şi aici, la seriozitatea cu care îşi creşte şi educă discipolii,  dojenindu-i atunci când greşesc ori zâmbindu-le atunci când au realizat ceva bun, ceva util, ceva bun pentru profesia viitoare şi pentru ţară…

Am spus-o şi mă repet: am avut şansa să beneficiez pe durata întregii mele perioade de pregătire de dascăli în adevăratul sens al cuvântului, de oameni pentru care cinstea (mai ales cea profesională – subl. mea) a fost o adevărată religie. Unul dintre aceşti oameni a fost şi este doamna profesor universitar doctor Iolanda Ţighiliu, omul care mi-a îndrumat paşii către epoca de glorie a marelui Ştefan, girând cu numele dumneaei traseul devenirii mele…

Vă mulţumesc pentru tot ceea ce, în cadrul minunatei echipe a Facultăţii de Istorie şi Ştiinţe Politice a Universităţii „Ovidius” Constanţa, aţi făcut pentru mine.

La Mulţi şi Fericiţi Ani, Distinsă Doamnă!

Anunțuri