POTÂRNICHILE GRI: SPITALELE FEMEILOR SCOŢIENE ÎN ROMÂNIA (1916 – 1917), O CARTE A TÂNĂRULUI COSTEL COROBAN

Andrei Tinu, Cătălin Boboc

Joi, 10 mai 2012, începând cu orele 11:00, Librăria „Bastilia”, situată în Bucureşti, Sectorul I, Piaţa Romană nr. 5, va găzdui lansarea celei mai recente cărţi a neobositului tânăr cercetător şi profesor Costel Coroban, intitulată „Potârnichile gri: spitalele femeilor scoţiene în România (1916 – 1917)” şi apărută sub egida prestigioasei edituri „Cetatea de Scaun” din Târgovişte. Evenimentul, ce va avea loc într-o zi cu profunde semnificaţii istorice[1], va fi onorat de prezenţa Excelenţei Sale Martin Harris, ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord la Bucureşti, „vinovat” şi de prefaţa volumului profesorului Coroban.

Despre Costel Coroban vorbesc favorabil nu doar oamenii care l-au cunoscut, ci mai ales bogata lui activate publicistică. Spun bogată deoarece puţini tineri de 25 de ani se pot mândri cu câteva volume de autor şi peste 15 articole în reviste de specialitate.[2] Acestea se constituie într-o mărturie a faptului că istoriografia românească, în special cea dobrogeană, a încăput pe mâini bune. Tânărul Coroban se exprimă bine, coerent, are stil şi prestanţă.

Cartea de faţă – „Potârnichile gri: spitalele femeilor scoţiene în România (1916 – 1917)” – prezintă activitatea unui grup de infirmiere voluntare scoţiene în timpul Primului Război Mondial. În prefaţa volumului, Excelenţa Sa Martin Harris apreciază încercarea lui Costel Coroban de a face cunoscut românilor efortul femeilor scoţiene, conduse de dr. Elsie Inglis, de a salva vieţile multor soldaţi români, ruşi şi sârbi în timpul momentelor de foc de la începutul celui de-al XX-lea secol. „Cartea profesorului Coroban – e de părere ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord la Bucureşti –  va asigura faptul că exemplul Dr. Inglis şi a colegelor sale nu este uitat ci continuă să servească drept exemplu şi inspiraţie pentru noi astăzi.”[3]

Postfaţa este semnată de Dr. Silviu Miloiu, care recomandă prezentul volum publicului, „indiferent de gen, publicului universitar şi şcolar, dar şi publicului larg, publicului corporatist, dar şi membrilor societăţii civile, istoricilor, veteranilor de război, dar şi medicilor, să citească această carte, să o caute în librării şi în biblioteci, să şi-o împrumute unul celuilalt, pentru a regăsi o pagină importantă şi inspiratoare din istoria recentă a întrepătrunderilor între naţiuni, pentru a reînvăţa spiritul real al voluntariatului, într-o ţară care are nevoie de voluntariat, pentru a ne exorciza de prejudecăţi, şi, să recunoaştem, avem nevoie de aceasta.”[4]


[1] La 10 mai 1774 moare regele Franţei Ludovic al XV-lea, pentru ca, la 10 mai 1824, să se înfiinţeze Muzeul „National Gallery” din Londra. La 10 mai 1866, Carol I este proclamat, prin plebiscit, domnitor al Principatelor Române, devenind rege al României tot într-o zi de 10 mai, dar cu 15 ani mai târziu, în 1881. Pe 10 mai 1894 se naşte actriţa româncă Elvira Godeanu, iar la 10 iunie 1899 se naşte Fred Astaire, actor, cântăreţ şi dansator american. Tot într-o zi de 10 mai, în 1940, Winston Churchill este numit prim-ministru al Marii Britanii şi, în 1994, Nelson Mandela depune jurământul, devenind primul preşedinte de culoare al Africii de Sud. – cf. http://www.mediafax.ro/cultura-media/semnificatii-istorice-pentru-10-mai-8253908, consultat pe 3 mai 2012, ora 21.35.

[2] Costel Coroban, Politică şi alegeri în Anglia de la Glorioasa Revoluţie la Marea Reformă 1688-1832, prefaţă de prof.univ.dr. Marian Cojoc, Editura Pim, Iaşi, 2010, 180 p., ISBN 978-606-13-0040-2; British reactions to Charles XII’s Stay in the Ottoman Empire, Revista Română de Studii Baltice si Nordice Vol. 3, No. 1 (2011), p. 29-63.  ISSN: 2067-225X; Some Considerations on the EU Danube Strategy and the Black Sea Region, Eastern Journal of European Studies, Vol. 2, Issue 1, June 2011, p. 97-110. ISSN print edition: 2068-651X; The Scottish Women’s Hospitals in Romania during World War I, în „The Valahian Journal of Historical Studies”, Nr. 14, Decembrie 2010, pp. 53-69, recunoscut B+ de către CNCSIS; Sweden and the Jacobite Movement (1715-1718), în „Revista Română de Studii Baltice şi Nordice”, Vol. 2, No. 2, 2010, ISSN on-line: 2067-225X, ISSN 2067-1725, pp. 131-152 ş.a.m.d. – cf. Andrei Tinu, Cătălin Boboc, Costel Coroban, Mişcarea iacobită din Marea Britanie:1688 – 1746, în Analele Universităţii „Ovidius” Constanţa – Seria Istorie, vol. 8/2011, pp. 273 – 274, http://auocsi.wikispaces.com/file/view/2011.21.tinu.boboc.pdf, Constanţa, 2011, ISSN -1841-138X.

[4] Silviu Miloiu, non vidi, apud ibidem.

Anunțuri