Se spune,
din bătrâni,
că sufletul e ogorul unde
omul sădește
ce va culege Dincolo.
Unii pun iubire, alții arginţi.
Numai la mine,
pe petecul de suflet moștenit,
totul e pustiu.
Sămânța să fie de vină?

3 iulie 2016, ora 03.30

Anunțuri