Motto: 

eu„Privesc uneori uriaşele urmări ale

lucrurilor mărunte…

Sunt ispitit să cred…

Nu există lucruri mărunte.”

–  Bruce Burton